Dzisiaj jest: 20 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Aleksandra, Klaudia, Anatol

POLITYKA PRYWATNOŚCI – MIEJSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W CHEŁMIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla M SZS w Chełmie bardzo ważne a jej głównym celem jest , aby każda osoba  wiedziała, co dzieje się z danymi jakie przekazuje.  W tym celu stworzyliśmy nową Politykę Prywatności i udostępniamy ją na stronie internetowej MSZS w Chełmie   http://mszschelm.org.pl.

W Polityce zawarte są informacje jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz kto ma do nich dostęp a także prawa jakie mają osoby odnośnie powierzonych danych osobowych.

Administrator danych osobowych:
Powierzone nam dane osobowe są administrowane i przetwarzane przez MSZS w Chełmie zgodnie z obowiązującym prawem w siedzibie Związku pod poniższym adresem: 22-100 Chełm ul. 1 Pułku Szwoleżerów 15 A

Informacje odnośnie miejsca przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe przechowujemy w siedzibie biura w Chełmie ul. I Pułku Szwoleżerów 15A zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu.

Dane osobowe, przetwarzamy na potrzeby poniższych zadań statutowych:
1. Prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych,
2. Udziału we współzawodnictwie sportowym,
3. Realizowaniu zadań w zakresie upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu  turystyki i rekreacji.

W tym celu niezbędne są poniższe dane osobowe: Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail w celu umożliwienia kontaktu opisanym jak wyżej, data urodzenia i miejsce urodzenia, płeć, adres zamieszkania, Pesel, dane związane z płatnością za szkolenie (historia przelewów i wpłat),zgoda rodzica (opiekuna prawnego) dziecka w zajęciach szkoleniowych, deklaracja uczestnika zajęć oraz deklaracja członkowska, dane niezbędne do dokumentów finansowych.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

Dostęp do danych osobowych:
Dane osobowe przekazane na potrzeby realizacji celów statutowych związku przetwarzane są w jego obrębie jako głównego Administratora  jak też  na potrzeby innych podmiotów zajmujących się podobną działalnością  osób - uczestników zajęć sportowo rekreacyjnych, współzawodnictwie sportowym  w naszym Związku. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza MSZS w Chełmie bez nieuzasadnionej potrzeby, nie są powielane i rozpowszechniane w celach marketingowych dla podmiotów trzecich ani sprzedawane.
Przekazane dane osobowe możemy przetwarzać wyłącznie na podstawie Twojej zgody. Brak takiej zgody uniemożliwia nam prowadzenie jakichkolwiek przedsięwzięć wobec danej osoby.

Każdy, kto powierza swoje dane ma dostęp i określone prawa odnośnie powierzonych danych osobowych w tym :
• Prawo do informacji odnośnie sposobu przechowywania.
• Otrzymania kopii powierzonych dla MSZS w Chełmie danych osobowych.
• Prawo do poprawiania danych, uzupełniania.
- Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych przez MSZS w Chełmie , chyba że jesteśmy w trakcie realizacji powierzonych działań organizacyjnych, szkoleniowych.
- Prawo do ograniczenia przetwarzanych danych osobowych.
- Otrzymywania informacji  o bieżącej działalności statutowej stowarzyszenia MSZS w Chełmie  środkami komunikacji elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od podanych danych) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

Uprawnienia :
Jeżeli twoje dane są niepoprawne lub nieaktualne, na Twój wniosek musimy ograniczyć ich przetwarzanie do momentu ich poprawienia. Jeżeli chcesz skorzystać  ze swoich praw opisanych powyżej, napisz na adres mailowy  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Jeżeli podejrzewasz, że twoje dane osobowe zostały w niewłaściwy sposób użyte lub przetworzone skontaktuj się z administratorem masz też prawa wynikające z ustawy odnośnie zgłaszania naruszeń.

Informacje odnośnie Polityki Prywatności zawarte są w  Regulaminie MSZS w Chełmie. Polityka Prywatności będzie aktualizowana i uzupełniana aby ją lepiej dostosować do obowiązującej ustawy i działalności MSZS w Chełmie.