Dzisiaj jest: 25 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Walentyna

Procedury bezpieczeństwa

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAWODÓW SZS ORGANIZOWANYCH W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

Największym sprzymierzeńcem w walce z wirusem COVID-19 jest, poza odpornością organizmu, przestrzeganie zasad higieny i zasady dystansu społecznego. Poniższe zalecenia zostały opracowane w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych podczas pobytu na zawodach i uwzględniają aktualne zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Rozwoju, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu.

Procedury bezpieczeństwa w trakcie zawodów sportowych »

Oświadczenie uczestnika zawodów SZS »

1. Wejście na obiekt
a) Wejście na obiekt sportowy jest możliwe wyłącznie za zgodą administratora obiektu.
b) Na obiekcie sportowym należy przestrzegać wymogów określonych przez administratora obiektu.
c) Wejście na obiekt sportowy jest ograniczone za pomocą strefowania.
d) Wszystkie osoby wchodzące na obiekt sportowy muszą mieć założone maseczki lub przyłbice, zakrywające nos i usta.
e) Wszystkie osoby wchodzące na obiekt sportowy (uczniowie, opiekunowie, sędziowie, obsługa techniczna i medyczna) muszą przekazać organizatorowi zawodów oświadczenie dot. ochrony zdrowia w stanie epidemii (zał. nr 1 do niniejszych zasad). Organizator przechowuje oświadczenia przez okres min. 30 dni.
f) Przy wejściu na obiekt i jego opuszczeniu każda z osób musi zdezynfekować ręce.
g) Do kolejnej konkurencji / meczu zawodnicy mogą być wyprowadzeni tylko jeśli poprzednia konkurencja lub mecz się zakończył, zawodnicy opuścili miejsce jej rozgrywania a stanowisko pracy zostało zdezynfekowane.
h) Za przestrzeganie liczby osób znajdujących się na obiekcie odpowiada organizator. Do weryfikacji liczby osób na obiekcie uprawniony jest także zarządca obiektu.

2. Osoby znajdujące się na obiekcie podczas zawodów
a) Osoby biorące udział w zawodach (uczniowie, opiekunowie, sędziowie, obsługa techniczna i medyczna) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed zawodami.
b) Zawody powinny odbywać się bez udziału publiczności.
c) Maksymalna liczba osób przebywających na obiekcie sportowym nie powinna przekraczać:
• 250 osób – na obiekcie otwartym;
• 150 osób – na obiekcie zamkniętym.
d) Przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości między osobami, które organizują imprezę oraz w niej uczestniczą.
e) Zawodnicy są zobowiązani do noszenia maseczek lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos w każdej chwili poza sytuacją rywalizacji (bieg, mecz, oddawanie próby) lub rozgrzewki. Podczas aktywności fizycznej noszenie maseczek jest niewskazane.
f) Należy unikać bezpośredniego kontaktu przy powitaniu, pożegnaniu oraz podziękowaniu za rywalizację, a także podczas ceremonii dekoracji.
g) Po zakończeniu konkurencji / meczu zawodnicy powinni niezwłocznie opuścić miejsce rozgrywek.
h) Między konkurencjami / meczami na tym samym obiekcie sportowym musi nastąpić min. 15 minutowa przerwa.
i) Praca sędziów w ramach komisji powinna zakładać utrzymanie wymaganego dystansu.
j) Za logistykę wśród sędziów na zawodach odpowiada sędzia główny zawodów. Jest on zobowiązany do przekazania zasad bezpieczeństwa wszystkim sędziom na odprawie sędziowskiej i zobowiązać do ich przestrzegania.
k) Wszystkie osoby przebywające na obiekcie sportowym muszą używać maseczek bądź przyłbic zakrywających usta i nos. Wyjątek stanowią zawodnicy aktualnie biorący udział w zawodach oraz sędziowie prowadzący zawody bezpośrednio na obiekcie sportowym.
l) Spiker zawodów musi bezwzględnie przestrzegać zasad społecznego dystansu.
m) Dodatkowo, w rękawiczki ochronne powinny być wyposażone wszystkie, osoby mające jakikolwiek kontakt ze sprzętem zawodniczym, stadionowym bądź urządzeniami wykorzystywanymi przez zawodników.

3. Przygotowanie miejsc rozgrywania zawodów
a) Organizator każdorazowo musi przygotować obiekt do rozgrywania zawodów w taki sposób, że:
• po zakończonym meczu, konkursie obsługa techniczna po uprzednim uprzątnięciu stanowiska przez sędziów, powinna dokonać dezynfekcji miejsca rozgrywania zawodów (np. przy użyciu mopa, który został wypłukany w płynie do dezynfekcji);
• powinny być rozstawione płyny do dezynfekcji w stojakach w wyznaczonych punktach oraz w miejscach dodatkowych jak: wejścia na obiekt oraz wyjścia, miejscu rozgrywania konkurencji, biurze zawodów czy miejscu weryfikacji sprzętu sportowego;
• toalety należy dezynfekować nie rzadziej niż raz na godzinę;
• nie zaleca się korzystania z szatni na obiekcie sportowym;
• krzesełka/miejsca dla zawodników powinny być wyznaczone tak, aby zachować między nimi odległość min. 1,5m;

4. Sprzęt sportowy
a) Organizator zawodów zapewnia wyłącznie sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zawodów (piłki meczowe, sprzęt do rzutów, lotki, piłeczki tenisowe, szachownice itp.).
b) Uczestnicy przywożą ze sobą i korzystają ze sprzętu osobistego (rakietki do badmintona, rakietki do tenisa stołowego, kije do unihokeja, itp.).
c) Każdy zespół powinien mieć min. 2 komplety koszulek (w grach zespołowych), tak aby nie było konieczności korzystania z narzutek. Każdy ubiór osobisty może być wykorzystywany wyłącznie przez 1 osobę.
d) Również w miarę możliwości drużyny we własnym zakresie powinny korzystać z własnych piłek do rozgrzewki, pałeczek sztafetowych, numerów startowych.
5. Zasady ogólne dla uczestników imprez sportowych
a) Jeśli kaszlesz, kichasz, wycierasz nos, używaj jednorazowych chusteczek, a potem od razu je wyrzucaj.
b) Jeśli kichasz, zasłoń usta jednorazową chusteczką lub przedramieniem, a nie dłonią.
c) Nie dotykaj twarzy, a zwłaszcza ust i nosa.
d) W miarę możliwości włączniki światła, klamki itp. naciskaj łokciem lub kostką zgiętego palca.
e) Unikaj dotykania elementów infrastruktury publicznej – barierek, przycisków stop, guzików na przejściach dla pieszych itp.,
f) Nie zwilżaj palców, by przewrócić kartkę lub otworzyć plastikową torebkę.
g) Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy.
h) Nie kładź telefonu na ogólnodostępnych ławkach, stołach i nie korzystaj z niego podczas jedzenia.
i) Nie jedz niczego bez umycia lub zdezynfekowania rąk, czyli np. „na mieście” nie rozpakowuj batonika czy innego jedzenia, żeby je zjeść.
j) Z jednej butelki napoju może korzystać tylko jedna osoba. Nie dziel się z innymi jedzeniem ani piciem.
k) Natychmiast poinformuj swojego opiekuna, jeśli zauważysz u siebie jakieś niepokojące objawy zdrowotne (złe samopoczucie, kaszel, katar, duszności).

UWAGA! Powyższe zasady mogą różnić się w stosunku do wytycznych dla powiatów przyporządkowanych do obszaru czerwonego i żółtego.
Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w  związku z wystąpieniem stanu epidemii. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga organizator.