Dzisiaj jest: 25 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Walentyna

ANIMATOR SPORTU

KOMUNIKATY

UWAGA!

Składanie wniosków na Animatora Sportu Dzieci i Młodzieży w Zarządach Powiatowych SZS do 20 sierpnia. Zarządy Powiatowe SZS przysyłają wnioski do LW SZS do 25 sierpnia 2012.

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

PROJEKTU "ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY"

1. Cele i zadania programu:
- zwiększenie aktywności i efektywności działań klubów: uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej z osobowością prawną, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży;
- przeciwdziałanie patologiom społecznym, oferta zagospodarowania czasu wolnego dla środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie  w regionach o wysokim wskaźniku bezrobocia,  oraz w gminach najsłabiej usportowionych;
- wspomaganie działalności klubów - stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu dzieci  i młodzieży poprzez wdrożenie systemu motywacyjnego dla wyróżniających się animatorów: nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów pracujących na danym  obszarze;
- stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zajęciach sportowych, co sprzyja m.in. wyłanianiu sportowych talentów, wyrównywaniu szans dostępu do sportu, tworzeniu więzi społecznych;
- udział animatorów i ich grup w różnorodnych akcjach, programach  i imprezach organizowanych w szczególności na obiektach „ORLIK”;
- aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania działalności animatorów.

Więcej…

 

Informacje i wskazówki dotyczące realizacji projektu

Projekt „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” realizowany jest na podstawie umowy zawartej przez Ministerstwem Sportu i Turystyki i Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego na II edycję   3 miesięczną  w okresie wrzesień – grudzień 2012r.

Więcej…

 

Pliki do pobrania

Oświadczenie "Animatora" »

Dziennik pracy "Animatora" »

Wzór wniosku – „Animator sportu dzieci i młodzieży” »

Wzór harmonogramu zajęć »